Znojenje

Znojenje je normalna telesna reakcija koja ima za cilj smanjiti telesnu temperaturu. Kad se telo zagreva, žlezde znojnice oslobađaju znoj. Isparavajući, znoj uklanja toplinu, rashlađujući telo. Za vrijeme anksioznog napada telo se sprema na beg ili za borbu i oslobađa znoj da bi se ohladilo od predstojećih napora. Kako napetost popušta, koncentracija znoja se vraća u normalu.


Back to top