Šta je depresija?

Verovatno velika većina ljudi zna šta je depresija, ali ne bi bilo loše podsetiti se, jer mnogi ljudi ipak mešaju depresiju sa običnom kratkotrajnom tugom i sličnim stvarima.

Depresija je jedno mentalno stanje koje se karakteriše DUGOTRAJNIM osećanjima potištenosti, tuge, beznađa, pesimizma, obeshrabrenja i jednog opšteg stanja duboke praznine.

Mnogi ljudi koji su iskusili depresiju kažu da su se tada osećali kao da je crna zavesa bila spuštena na pozornicu njihovog života. Mnogi u tom depresivnom stanju veruju da ne zaslužuju ništa u životu. Drugi se non stop osećaju kao da ne mogu da izađu na kraj sa drugim ljudima, pa ni sa samim sobom. Jednostavno potonuli su, i ne znaju kako da se ponovo vrate u normalu. Motivacija depresivne osobe je na nuli, apetit joj je nikakav, ili veoma oslabljen. Ništa joj se ne radi, i sada uopšte više ne nalazi zadovoljstvo u stvarima koje je ranije obožavala da radi. Samopouzdanje joj je veoma malo. U stanju je da satima i satima gleda u jednu tačku, odsutna i nezainteresovana za bilo šta.

Depresija se obično pojavljuje (mada nije pravilo) kod onih ljudi koji su već neko vreme imali panične napade ili dugotrajnu anksioznost. Depresija utiče na celokupan čovekov život, i to na način na koji čovek jede, spava, i na to šta čovek misli o samome sebi. Imajte na umu da depresija nije isto što i neka prolazna tuga koja vas može zahvatiti s vremena na vreme. Prolazna tuga je normalna stvar kod svih ljudi. Znajte i to da depresija ne predstavlja čovekovu slabost, i da ne može nestati tek tako kao rukom odnešena. Ljudi koji su zahvaćeni depresijom ne mogu tek tako da se saberu i da prestanu da budu depresivni. Potrebno je dosta truda i rada na sebi da bi se čovek otarasio depresije.

Back to top